Πληθυσμός 2004 - 2011

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την γενετικής βελτίωσης και προώθησης του ελληνικού βούβαλου στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας αρχικά και στην συνέχεια σε όποιες περιοχές υπάρχει βουβαλοτροφία.

Πρώτος στόχος ήταν η καταγραφή των βουβαλιών και στην συνέχεια η αύξηση τους. Το 2004 υπήρχαν 1012 βούβαλοι ενώ το σήμερα, 2011, ο αριθμός των βουβαλιών κυμαίνεται γύρω στα 3248 ζώα.