Σέρρες

Εκτροφεία βουβαλιών στον νομό των Σερρών

Τάσιου Μαρία

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στην παραγωγό Τάσιου Μαρία.

Σώμος Θεόδωρος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Σώμος Θεόδωρος.

Ξανθόπουλος Ελευθέριος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Ξανθόπουλος Ελευθέριος.

Μερτζεμέκη Άννα

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στην παραγωγό Μερτζεμέκη Άννα.

Λαϊνάς Χρήστος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Λαϊνάς Χρήστος.

Λαζαρίδης Σάββας

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Λαζαρίδη Σάββας.

Κωνσταντινίδου Παρθένα

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στην παραγωγό Κωνσταντινίδου Παρθένα.

Δραγοτενλής Ευθύμιος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Δραγοτενλής Ευθύμιος.

Δημητρίου Περικλής

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Δημητρίου Περικλης.

Γιαντσίδης Τρύφων

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Τρύφων.

Γιαντσίδης Τρύφων

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Τρύφων.

Γιαντσίδης Τρύφων

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Τρύφων.

Γιαντσίδης Τριαντάφυλλος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Τριαντάφυλλος.

Γιαντσίδης Ιωάννης

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Ιωάννης.

Γιαντσίδης Τριαντάφυλλος

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Γιαντσίδης Τριαντάφυλλος.

Ανδρεάδης Ανδρέας

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία Βουβαλιών που ανήκουν στον παραγωγό Ανδρεάδη Ανδρέα.

Subscribe to RSS - Σέρρες