Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό συμβούλιο του Κ.Σ.Β.Ε αποτελείτε από 5 μέλη. Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, ταμία, γραμματέα και ένα απλό μέλος.

Σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο Δήμος Ιδιότητα Μέλους
Γιαντσίδης Τρύφων Χρυσοχώραφα Σερρών Πρόεδρος
Γιαντσίδης Τριαντάφυλλος Βυρώνεια Σερρών Αντιπρόεδρος
Δημητρίου Περικλής Μανδράκι Σερρών Γραμματέας
Ανδρεάδης Ανδρέας Λιβαδιά Σερρών Ταμίας
Γιαντσίδης Τριαντάφυλλος Χρυσοχώραφα Σερρών Μέλος